1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dokumendivahetussüsteem eXite

eXiteElektrooniline dokumendivahetuse süsteem (EDI) eXite® – see on tööriist äriinformatsiooni mugavaks ja kiireks edastamiseks  partnerite vahel. Dokumendivahetuse süsteemi peamine ülesanne – asendada paberikandjatel toimuv infovahetus e-dokumentide haldamisega, mis vähendab kulutused tööjõule ja kiirendab asjaajamist.

 

 

Igakuiselt rohkem kui 6000 ettevõtet Kesk ja Ida Euroopast teostavad üle 20 mln. transaktsiooni EDITEL Group’i dokumendivahetuse süsteemi eXite® kaudu. Dokumendivahetuse süsteemi eXite® eelis peitub selle globaalsuses – kliendil on olemas liigipääs suurele tarnijate arvule. See kehtib nii kohalikkele ettevõtetele – klientidele, tarnijatele, logistikaettevõtetele, pankadele ja avalikule sektorile, kui ka rahvusvahelisel tasemel – virtuaalselt on ühendatud kõik tarnijad ja tarbijad.

 

Dokumendivahetuse süsteemi eXite® eelisteks on:

  • Informatsiooni käsitsi sisestamisest loobumine. Tarnija poolt pakutav kauba sortiment varieerub 10-15 kuni 300-400 tootepositsioonini ja rohkem. Nii suure hulga informatsiooni edastamiseks faksi või käsitsi sisestamise teel võtab palju aega. EDI-tehnoloogia kasutamisel kaob ära andmete topelt sisestamise vajadus, mis vähendab andmete sisestamisele ja tellimuse käsitlemisele kulutatud aja.
  • Sõnumite silmapilkne edastamine. EDl-sõnumid süsteemis eXite® edastatakse 15-30 sekundiga. Ei ole vajadust oodata tellimuse saabumist või muretseda faksi teel saadetud tellimuse kvaliteedi pärast.
  • Sõnumite ühine standart. Sõnumite saatmiseks kasutatakse standart EANCOM 2002 S3, mis on laialt levinud standart EDI dokumendivahetuse süsteemides. Kui klient on teise EDI süsteemi kasutajaks, siis eXite® tagab automaatset andmete edastamist ka teistesse maailma tuntuimate EDI süsteemidesse.
  • Kulude kokkuhoid. Ettevõte personaal saab vabaks monotoonsetest tööülesannetest, vähendatakse tellimuse töötlemisele kuuluv aeg ja tellimuste saatekulud.
  • Uute äriprotsesside juurutamise võimalused. EDI süsteemi juurutamisel tekib võimalus kasutusele võtta uued äriprotsessid: “Tarnija poolt juhitavad varud” (VMI, Vendor Managed Inventory), “Pideva täiendamise protsess” (CRP, Continuous Replenishment Process), “Ühine planeerimine ja prognoosimine“ (CPRF, Collaborative Planning Replenishment and Forecasting).
  • Turvalisus. EDI-sõnumi sisu ei näe keegi, välja arvatud saatja ja saaja. Ranged turvameetmed ei võimalda informatsioonile liigipääsu kõrvalistel isikutel.

 

EDI põhiprotsessid:

ORDERSORDERS, Tellimus – tarnijale saadetav sõnum, milles on: tellimuse number, tarnimise kuupäev ja aeg, tarnelepingu number, hind, osalejate andmed (saaja, saatja, kättetoimetamise koht, tellija, vedaja) ja tellimuse sisu.

 

 

DESADV

DESADV, Kauba väljasaatmise teade – saatelehe analoog, mis sisaldab informatsiooni kauba välja saatmise kohta: informatsioon kaubast (vöötkoodid, kogus jne.), füüsilised parameetrid (maht, kaal jne.), tarneinformatsioon (saatelehe kuupäev ja number, tarne kuupäev ja kellaaeg jne.)

 

RECADVRECADV, Vastuvõtmise teade – kauba vastuvõtmisel automaatselt genereeritakse „Vastuvõtmise teade“ (RECADV), milles sisaldub vastuvõetud kaubast informatsioon (põhjustega: praak / säilimisaeg ületatud jne.). See annab tarnijale operatiivset informatsiooni vastuvõetud kaubast ja võimaldab genereerida õige arve.

 

INVOICINVOIC, Arve – saadetakse tarnija poolt kauplejale.

 

 

Soldi Smart Pro

Soldi Smart Pro

Saksa kvaliteediga eurodetektor Soldi Smart Pro valeraha tuvastamiseks.